Wat is bewindvoering?

    

 

 

 

 

     

Wat is bewindvoering?


Als iemand anders uw financiën over gaat nemen, omdat u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent, dan is het belangrijk dat dat iemand is die u vertrouwt. Vaak is dat daarom uw partner of een naast familielid.  Als u geen partner of naast familielid hebt die uw financiële belangen kan of wil behartigen, kan deze taak ook uitgevoerd worden door een professionele bewindvoerder zoals Bakker Bewindvoering.

1. Uw financiële situatie in kaart brengen

 

Als bewindvoerder verzorg ik alles wat met uw geldzaken te maken heeft. Alle post (brieven en e-mails) die hierop betrekking heeft (b.v. van de Belastingdienst, zorgverzekering en/of schuldeisers) komt voortaan bij mij en niet meer bij u. Ik ben het aanspreekpunt voor al uw financiële zaken. Dat geeft rust!

     

     

2. Een budgetplan opstellen


Om de in- en uitgaven te stabiliseren wordt een budgetplan opgesteld. Ik probeer samen met u een balans te vinden tussen een verantwoord financieel beleid enerzijds en uw wensen anderzijds. Ik vind het belangrijk dat u inzicht heeft in uw eigen financiële situatie.


Ik zorg ervoor dat alle vaste lasten zoals huur of hypotheek  en verzekeringen worden betaald en dat toeslagen waar u recht op heeft worden aangevraagd. Ik verzorg voor u ook de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

     

     

Deze video van de website www.rechspraak.nl legt in het kort uit hoe bewindvoering werkt.

3. Samen een stabiele financiële situatie creëren


Als het mogelijk is zal er ook iets gespaard worden zodat er wat geld achter de hand is mocht u in bepaalde situaties extra geld nodig hebben. U heeft de beschikking over een leefgeldrekening waar geld op wordt gestort voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw financiële situatie.


Op deze manier proberen we samen stabiliteit te creëren, waarbij indien mogelijk uiteindelijk mijn werk niet meer nodig is en u weer zelf uw financiën kunt beheren. Dat is in veel gevallen mijn streven, maar altijd een lang traject.

     

Starten met bewindvoering?

     

     

     

BAKKER BEWINDVOERING

Telefoon: 06-245 878 47

Email: info@bakkerbewindvoering.nl

Postbus 3206, 3760 DE  SOEST