Aanmelden

     

     

Aanmeldformulier

Uw kunt hier uw gegevens invullen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

Aanmelden en opstarten.

 

 

Op dit moment neem ik geen nieuwe clienten aan.Na het invullen van het aanmeldformulier begint het opstartproces. Dat ziet er als volgt uit:

 

 

Stap 1: Een intake-gesprek

Na uw aanmelding neem ik binnen twee dagen contact met u of uw begeleider (of verwijzer) op voor een kennismakingsgesprek of intake. Dit gebeurt in de vorm van een bezoek bij u thuis of bijvoorbeeld in de instelling waar u verblijft.

 

Stap 2: Een huisbezoek

Door u te bezoeken in uw thuissituatie krijg ik een goed beeld van uw persoonlijke situatie. Ook de rol van de begeleider is hierin essentieel. Vanuit haar of zijn professie en ondersteuning krijg ik een compleet beeld van uw persoonlijke en financiƫle situatie. Tijdens de intake leg ik duidelijk uit wat beschermingsbewind precies inhoudt en beantwoord ik uw vragen hierover.

Vervolgens maken we ter plekke alle formulieren gereed voor de aanvraag van het bewind bij de Kantonrechter. Na het gesprek stuur ik alle stukken naar de Rechtbank. 

 

Stap 3: De zitting

Sinds de Coronacrisis vinden zittingen niet zo vaak  meer plaats en beslist de Kantonrechter vaak op basis van de ontvangen stukken om het bewind uit te spreken. Als er wel een zitting is gaan we samen naar de zitting bij de Rechtbank. Het is altijd prettig als uw begeleider ook bij de zitting aanwezig is. De kantonrechter spreekt vervolgens het bewind uit en benoemt op welke grond dit gebeurt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van schuldenbewind of bewind op basis van een lichamelijke of geestelijke bepreking. 

 

Stap 4: De beschikking

Na ontvangst van de beschikking (het document van de Rechtbank waarop staat dat ik uw bewindvoerder ben), kan ik uw dossier op gaan starten en beginnen met het aanvragen van de bankrekeningen, het aanschrijven van de ontvangers van uw vaste lasten en inkomstenverstrekkers over het bewind. Na ontvangst van het eerste inkomen start het bewind. U ontvangt dan ook uw eerste leefgeld.

 

     

     

BAKKER BEWINDVOERING

Postbus 3206, 3760 DE  SOEST

Telefoon: 06-245 878 47

Email: info@bakkerbewindvoering.nl