Aanmelden

     

Aanmelden en opstarten.

 

 

 

Bedankt voor uw vertrouwen. Na uw aanmelding begint het opstartproces. Dat ziet er als volgt uit:

 

 

Stap 1: Een intake-gesprek

Na uw aanmelding neem ik binnen twee dagen contact met u of uw begeleider (of verwijzer) op voor een kennismakingsgesprek of intake. Dit gebeurt in de vorm van een bezoek bij u thuis of bijvoorbeeld in de instelling waar u verblijft. Voorafgaand aan deze persoonlijke afspraak informeer ik  u en uw begeleider over de documenten die nodig zijn voor de aanvraag van het bewind.

 

Stap 2: Een huisbezoek

Door u te bezoeken in uw thuissituatie krijg ik een goed beeld van uw persoonlijke situatie. Ook de rol van de begeleider is hierin essentieel. Vanuit zijn professie en ondersteuning krijg ik een compleet beeld van uw persoonlijke en financiële situatie. Tijdens de intake leg ik duidelijk uit wat beschermingsbewind precies inhoudt en beantwoord ik uw vragen hierover. Vervolgens maken we ter plekke alle formulieren gereed voor de aanvraag van het bewind bij de kantonrechter. Na het gesprek stuur ik alle papieren naar de rechtbank en volgt een uitnodiging voor de zitting op de rechtbank.

 

Stap 3: De officiële zitting

We gaan samen naar de zitting bij de Rechtbank. Het is altijd prettig als uw begeleider ook bij de zitting aanwezig is. De kantonrechter spreekt vervolgens het bewind uit en benoemt op welke grond dit gebeurt. Zo kan er sprake zijn van normaal bewind, schuldenbewind of een combinatie hiervan.

 

Stap 4: De beschikking

Na ontvangst van de beschikking van de rechtbank, kan ik uw dossier op gaan starten en beginnen met het aanschrijven van de ontvangers van uw vaste lasten en inkomstenverstrekkers over het bewind. Na ontvangst van het eerste inkomen start het bewind. U ontvangt dan ook uw eerste leefgeld.

 

     

     

Aanmeldformulier

Uw kunt hier uw gegevens invullen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

     

BAKKER BEWINDVOERING

Postbus 3206, 3760 DE  SOEST

Telefoon: 06-245 878 47

Email: info@bakkerbewindvoering.nl