Home

     


   

    

Uw geldzorgen in

goede handen

...

Zodat u zich kunt concentreren op leukere dingen

      

      

 

Reken af met slapeloze nachten

 

 

Financiële problemen kunnen een grote invloed hebben op uw leven. Door doordacht te budgeteren gaan we samen een groot deel van deze lasten van uw schouders af halen.

We gaan ons richten op vier dingen:

     

 

De inkomsten


Hoeveel komt er maandelijks binnen?

     

 

De uitgaven


Welke vaste lasten moeten er betaald worden?

     

 

Sparen


Maandelijks een bedrag opzij zetten voor iets leuks of als buffer

     

 

Het eindresultaat

 

Met als einddoel om rust en stabiliteit te creëren

     

 

     

 

Uw geldzaken

weer op orde


Bakker Bewindvoering is een bureau dat veilig en verantwoord financieel beheer voert voor mensen die daar zelf, om wat voor reden dan ook, niet toe in staat zijn.

Als beschermingsbewindvoerder vind ik het belangrijk een vertrouwensband met mijn cliënten op te bouwen, gebaseerd op wederzijds respect en duidelijke communicatie en afspraken.

     

     

 

     

BAKKER BEWINDVOERING

Postbus 3206, 3760 DE  SOEST

Telefoon: 06-245 878 47

Email: info@bakkerbewindvoering.nl